กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,00016,500 บาท
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=638203668767941971
https://m-society.thaijobjob.com/

Loading

สถานที่