คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– รับสมัคร: นักสังคมสงเคราะห์ (คุณวุฒิปริญญาตรี – โท)
– เงินเดือนวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท หรือวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท
– มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
– TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
– คัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์
– ปฏิบัติงาน หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ(TCC)
– ปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2567

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=9998

Loading

สถานที่