คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร: นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน: 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
เปิดรับสมัคร: 18 ธันวาคม 256629 กุมภาพันธ์ 2567
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ: เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท ค่าวิชาชีพ 1,000 บาท
หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=8868
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/notify.php?r0=8868

Loading

สถานที่