คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ 1 อัตรา

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง 4610
เงินเดือน 18,000 บาท

เริ่มสมัคร: 02-24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

สมัครออนไลน์

ดาวน์โหลดประกาศ

Loading

สถานที่