นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637727556477573090.pdf
https://mhc13.dmh.go.th/index.php

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 34 (วัดม่วงแค) ถ.เจริญกรุง บางรัก กทม. 10500

Loading

สถานที่