นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์
เงินเดือน : 18,000 บาท
รับสมัคร : วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565

https://mhc6.dmh.go.th/web1/news/141165.pdf

Loading

สถานที่