สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 15,00016,500 บาท
เปิดรับสมัคร : 18 กันยายน10 ตุลาคม 2566

https://job.ocsc.go.th/images/Job/638297870615891289.pdf
https://mol.thaijobjob.com

Loading

สถานที่