นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 11 อัตรา
รับจบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร วันที่ 12 – 18 มกราคม พ.ศ. 2566

https://moph.thaijobjob.com
https://file.thaijobjob.com/prakad/moph202301/moph202301_1

Loading

สถานที่