นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กระทรวง พม.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 37 อัตรา
เงินเดือน 15,000 16,500 บาท
รับสมัคร 18 เมษายน10 พฤษภาคม 2565

https://file.job.thai.com/prakad/m-society202204/m-society202204_2
https://m-society.thaijobjob.com/

Loading

สถานที่