นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 14-21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637800880751685148.pdf

Loading

สถานที่