มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับ 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
เปิดรับสมัคร – 20 กรกฎาคม 2566

https://jobs.nmu.ac.th/teaching_positions_view.php?id_view=4035

Loading

สถานที่