นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ National Cancer Institute

📣 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
✅ นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
✅ เงินเดือน 18,000 บาท ไม่รวมค่าเวร ค่าคลินิกพิเศษ
✅ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
▶ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
☎ 0 22026800 ต่อ 1518

Loading

สถานที่