นักสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1
ประเภทสนับสนุน กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
หมดเขตรับสมัคร 22 กุมภาพันธ์ 2565

https://www.prbangkok.com/th/news/detail/9/10245

https://drive.google.com/file/d/1DJyWclYuTjmvK4FLMJg9W-HKMBfDOrHq/view

https://jobs.nmu.ac.th/

Loading

สถานที่