นักสังคมสงเคระห์ พมจ.หนองบัวลำภู

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคระห์
เงินเดือน : 18,000 บาท
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1420 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

https://job.ocsc.go.th/images/Job/638113875481230374.pdf

Loading

สถานที่