สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด รับ 1 อัตรา

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 14,840 บาท
หมดเขตรับสมัคร 14 กรกฎาคม 2566

https://www.dcy.go.th/public/subwebsite/province/pakkredbabieshome/file_download/1688459746713-236367904.pdf

https://www.dcy.go.th/office/province/pakkredbabieshome/publication/1642416116803

Loading

สถานที่