นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ฯ
TOEIC 400 คะแนน (ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ มายื่นเอกสารสมัครก่อนได้)
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาได้ตามจำนวนที่กำกำหนด

https://www.pccms.ac.th/ตำแหน่ง-นักสังคมสงเคราะ/
https://www.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2022/12/ประกาศรับสมัคร-ตำแหน่ง-นักสังคมสงเคราะห์.pdf

Loading

สถานที่