นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 9-13 มกราคม 2565

https://www.prasri.go.th/2020/web/index.php?r=news%2Fview&id=557
https://www.prasri.go.th/2020/web/index.php?r=news%2Fdownload&id=557&file=383ccd327bcbbfb4f6d1103a10d28d25.pdf&file_name=ประกาศโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์+เรื่อง+รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป.pdf

Loading

สถานที่