นักวิชาการสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดแพร่

สาธารณสุขจังหวัดแพร่
รับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา (จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 20 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

http://web2.pro.moph.go.th/w54/images/HR/พรก.ประจำเดือนธันวาคม_2564/ประกาศรับสมัคร_พรก.13122564_compressed.pdf
http://web2.pro.moph.go.th/w54/index.php/th/ednews-2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เลขที่ 25 ถนนบ้านใหม่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร 0 5451 1143, 0 5451 1145

Loading

สถานที่