พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ 117/27-29 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ 053-620-026 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565
ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER14/DRAWER037/GENERAL/DATA0000/00000317.PDF

Loading

สถานที่