ช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ (ชาย) 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
– ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 25 ตุลาคม 2565
– สัมภาษณ์วันที่ 27 ตุลาคม 2565
– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 28 ตุลาคม 2565
– รายงานตัวและเริ่มงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

https://drive.google.com/file/d/1wXi3nymWnWQBNcV8oKmqiZFB5rq01zTB/view

Loading

สถานที่