โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ นักสังคมสงเคราะห์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับรับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท + ค่าใบประกอบวิชาชีพ 1,000 บาท
ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ)
เปิดรับสมัคร 1 มิถุนายน 25667 กรกฎาคม 2566

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=7434

Loading

สถานที่