โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยสังคมสงเคราะห์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ (บางพลี สมุทรปราการ) หน่วยสังคมสงเคราะห์
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 20,090 บาท ค่าวิชาชีพ 1,000 บาท
หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
รับสมัคร 11 มีนาคม 2567 ปิดรับสมัคร 19 เมษายน 2567

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=9539

Loading

สถานที่