นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 23 ธันวาคม 2565

https://drive.google.com/file/d/1_gmkaV_VeOBoOFOhedl_EITpUrq3P3DY/view?fbclid=IwAR1GIFbOIln9IBWwne8BkV92E87e5hPG2WboMhjshQzHJHqAbSoNxx7FFP8

 

Loading

สถานที่