โรงพยาบาลระยอง นักสังคมสงเคราะห์

โรงพยาบาลระยอง
รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ด่วน ถ้าได้ผู้สมัครตามต้องการ อาจปิดรับสมัครทันที
เงินเดือน 18,000 บาท
โทร. 038-611-105 ต่อ 2310

https://www.rayonghospital.go.th/
https://www.rayonghospital.go.th/images/webpage/491a1b348c0caa.pdf

Loading

สถานที่