นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.ร้อยเอ็ด

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (พก.) 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 23 ธันวาคม 2565

https://roiet.m-society.go.th/?p=4416
https://drive.google.com/file/d/1b0MJJE5NW5O5EDq4iHYitAeFgz1jgWQu/view

Loading

สถานที่