นักสังคมสงเคราะห์ พมจ.สมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 9-17 กุมภาพันธ์ 2565

https://drive.google.com/file/d/1bqu8XTbSlM5rGC3L3ajyHdZYPV6S-80m/view
http://samutprakan.m-society.go.th/ประกาศรับสมัครพนักงานร/

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถ.สุทธิภิรมย์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2395 4136

Loading

สถานที่