นักพัฒนาสังคม จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายก
รับสมัคร : พนักงานราชการ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 19 กรกฎาคม 2565

https://job.ocsc.go.th/images/Job/637925476876990292.pdf
http://nakhonnayok.m-society.go.th/ประกาศจังหวัดนครนายก-เ-13/
http://nakhonnayok.m-society.go.th/wp-content/uploads/2022/07/101072022-1-1.pdf

Loading

สถานที่