พมจ.สิงห์บุรี รับ 1 อัตรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 2-12 มกราคม 2567

ประกาศ

Loading

สถานที่