คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ (สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น)
เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท / คุณวุฒิปริญญาโท 23,440 บาท
ปิดรับสมัคร 11 กันยายน 2566
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-419-8864
เอกสารประกอบ อ่านประกาศ 

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=7873

Loading

สถานที่