นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลสกลนคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 1-7 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลสกลนคร เลขที่ 1041 ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

https://www.sknhospital.go.th/#/Directory/News/14635

Loading

สถานที่