นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลสกลนคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 13-17 มิถุนายน 2565

https://www.sknhospital.go.th/#/Directory/News/10553

Loading

สถานที่