นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 24-28 มกราคม 2565

http://www.skph.go.th/newskph/News_file/mn_job_news/50379-ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.pdf

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
ที่อยู่:472 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร:(074)317400 แฟกซ์ (074)323202

Loading

สถานที่