ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
เงินเดือน 15,000 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 6612 ต.ค. 66
ส่งใบสมัครได้ที่ email : smpjc@coj.go.th หรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการครับ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ที่แนบ
รายละเอียด

Loading

สถานที่