ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร รับ 1 อัตรา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
รับสมัครบุคคลสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคระห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 20 ตุลาคม 2566

https://smsjc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/29/iid/376315

Loading

สถานที่