โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ จบสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เท่านั้น
ฝ่าย : ศูนย์ประกันสุขภาพ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : อัตราเงินเดือน 15,060 บาท และรายได้อื่นๆ เพิ่มเติม
เริ่มรับสมัคร : 31 ธันวาคม 2566
สิ้นสุดรับสมัคร : ไม่กำหนดวันสิ้นสุด

Loading

สถานที่