โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ส.ว. ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)

https://www.facebook.com/photo?fbid=447717040866791&set=pcb.447717907533371

https://www.facebook.com/photo?fbid=447717547533407&set=pcb.447717907533371

https://www.facebook.com/photo?fbid=447717617533400&set=pcb.447717907533371

https://www.facebook.com/photo?fbid=447717660866729&set=pcb.447717907533371

https://www.facebook.com/photo?fbid=447717660866729&set=pcb.447717907533371

 

 

 

Loading

สถานที่