โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประเภท ข.)
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 17-21 กรกฎาคม 2566

https://bit.ly/3JMxs9W

Loading

สถานที่