โรงพยาบาลศรีธัญญา รับ 1 อัตรา

โรงพยาบาลศรีธัญญา
รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร วันที่ 1-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

https://www.srithanya.go.th/images/file/hrfile/hr16-10-66.pdf

Loading

สถานที่