นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวน : 5 ตำแหน่ง
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ถึง วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/bfffc293870c93bdbd10b8dc56d616e1.pdf

https://www.sso.go.th/wpr/main/news/รับสมัครบุคลากร_category_table-list_1_19_0

สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 ม. 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Loading

สถานที่