นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์ฟืันฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ระยอง

สำนักงานประกันสังคม ศูนย์ฟืันฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3 จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 25665 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร
https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/2b0b1966a6d11c2145a206e868a1615c.pdf

ใบสมัครพนักงานประกันสังคม
https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/cc3173a45cd30bb3edcd84ab3ba5997d.pdf

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 จังหวัดระยอง โทร. 0-3887-7246-7
ที่อยู่ เลขที่ 12 หมู่ 2 ซอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Loading

สถานที่