นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนปรุง

โรงพยาบาลสวนปรุง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 16-22 ธันวาคม 2564

http://www.suanprung.go.th/web/news_ad/myfile/888.pdf
http://www.suanprung.go.th/suanprung2021/index.php

โรงพยาบาลสวนปรุง เลขที่ 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

Loading

สถานที่