โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ แผนกหลักประกันสุขภาพ 1 อัตรา
เงินเดือน 17,400 บาท
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์3 มีนาคม 2567

https://jobs.suth.go.th/Home/Job/65ced6029d89900001986ae7

Loading

สถานที่