เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ สำนักงานเขตคลองสาน

สำนักงานเขตคลองสาน
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
รับสมัคร 1-21 กันยายน 2564

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000046/News/files/2564/64-09-03-0001.pdf

ที่อยู่
สำนักงานเขตคลองสาน861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2437 5279

Loading

สถานที่