เจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ศาลแขวงพัทยา

สำนักงานประจำศาลแขวงพัทยา
รับสมัครเจ้าหน้าที่คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงพัทยา
รับจบ สังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 4 สิงหาคม 2565
โทร. 038-267-130

ศาลแขวงพัทยา
ถนนทัพพระยา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

https://ptymc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/24/iid/304004

Loading

สถานที่