งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เปิดรับสมัคร : 25 กรกฎาคม 2566 15 สิงหาคม 2566
คุณสมบัติผู้สมัคร :
– เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
– คุณวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
– หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– TOEIC คะแนนไม่ต่ำกว่า 400
อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
– เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
– เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท (หากได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)
– หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

Loading

สถานที่