นักสังคมสงเคราะห์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.รามาฯ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปฏิบัติงาน : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร : 6 – 20 กรกฎาคม 2565

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
-เงินเดือน ขั้นต่ำ 20,090 บาท
-เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท (หากได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)
-หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
-เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
-คุณวุฒิปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
-หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job/view.php?id=5511

Loading

สถานที่