นักสังคมสงเคราะห์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ส่วนภูมิภาค)
รับสมัคร 8-15 สิงหาคม 2565
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
1) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
2) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
3) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/upload/news/news_th_20222607171113_1.pdf
https://www.dcy.go.th/dcy/webnew/main/news_view.php?id=6361#

Loading

สถานที่