นักสังคมสงเคระห์ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคระห์ปฏิบัติการ 33 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 11 มกราคม 2565

http://ksb.bangkok.go.th/
https://drive.google.com/file/d/1Bme7o29fpkCbpxRSGr29kZ8V5zNranUr/view

Loading

สถานที่