นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลตรัง
รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา (ได้รับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์)
เงินเดือน 15,960 บาท
รับสมัคร 9-15 กุมภาพันธ์ 2565

http://www.tranghos.go.th/attachments/article/1323/ประกาศรับสมัคร%20พกส..pdf
http://www.tranghos.go.th/index.php/2018-07-19-07-21-17/1323-2022-02-03-03-06-37

โรงพยาบาลตรัง ที่อยู่ 69 ถนน ควนหาญ ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000

Loading

สถานที่