นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลตรัง

โรงพยาบาลตรัง
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
รับสมัคร 13-17 มิถุนายน 2565

http://www.tranghos.go.th/attachments/article/1557/รับสมัคร%20พนักงานราชการ%20ต.นักสังคมสงเคราะห์.pdf
http://www.tranghos.go.th/attachments/article/1557/แบบฟอร์มใบสมัคร.pdf
http://www.tranghos.go.th/index.php/2018-07-19-07-21-17
http://www.tranghos.go.th/index.php/2018-07-19-07-21-17/1557-2022-06-01-03-10-24

Loading

สถานที่